Hosting & domain (Lưu trữ & tên miền)

1. Domain (Tên miền)

 

Quốc tế Loại tên miền Phí duy trì năm đầu tiên (vnđ)
Quốc tế .com, .net, .info 300.000
Việt Nam .vn, .com.vn 750.000

 

2. Hosting (Lưu trữ)

 

Linux- Windows Dung lượng Băng thông Phí duy trì hằng năm (vnđ)
Cá nhân 2000 MB 30 GB 1.000.000
Doanh nghiệp 3000 MB 50 GB 2.000.000
Thương mại điện tử 4000 MB Không giới hạn 2.800.000